យុវជនស្រុកស្រែ!!!!!

ថ្ងៃពុធ, ខែ​ឧសភា 23rd, 2012 by Albeiro Rodas

ផលប្រយោជន៍ , ពីយុវជនស្រុកស្រែ , ជាភាសាខ្មែរ , ដើម្បីខ្មែរ !!!!!!
http://cambodian1.wordpress.com/
Advertisements

SHV Daily

ថ្ងៃពុធ, ខែ​ឧសភា 23rd, 2012 by Albeiro Rodas

ចង់ចេះអោយសម្លាប់អាចារ ចង់បានផ្លែផ្កាអោយយកភ្លើងដុតគល់
http://shvnewshote.wordpress.com/

 

សម្រាប់ខ្ងុំ និងអ្នក

ថ្ងៃពុធ, ខែ​ឧសភា 23rd, 2012 by Albeiro Rodas

រៀនហើយ រៀនទៀត រៀនមិនចេះចប់
http://donshvnews.wordpress.com/

ព្រឹត្តិប័ត្រកម្ពុជា

ថ្ងៃពុធ, ខែ​ឧសភា 23rd, 2012 by Albeiro Rodas

ផ្សាយចេញពីសាលាបច្ចេកទេស ដុន បូស្កូ ខេត្តព្រះសីហនុ

http://cambodiabulletin.wordpress.com/

ព្រះសិហនុពត័មាន

ថ្ងៃពុធ, ខែ​ឧសភា 23rd, 2012 by Albeiro Rodas

អំពីពត័មានចំនេះដិង ការកំសាន្ត

http://sihanoukvillenews.wordpress.com/

ប្រិត្តិការណ៏ស្រុកខ្ញុំ

ថ្ងៃពុធ, ខែ​ឧសភា 23rd, 2012 by Albeiro Rodas

ធ្វើល្អបានល្អ ធ្វើអាក្រក់បានអាក្រក់

http://mysihanoukvillenews.wordpress.com/

ព័ត៌មានដុនបូស្កូ

ថ្ងៃពុធ, ខែ​ឧសភា 23rd, 2012 by Albeiro Rodas

ប្លូកនេះនិយាយអំពី ព័ត៌មានទូទៅ សម្រស់ សុខភាព និង សាសនាលោកពុកបូស្កូ

https://dbscnews.wordpress.com/

ប្លូកនេះនិយាយអំពី ព័ត៌មានទូទៅ សម្រស់ សុខភាព និង សាសនាលោកពុកបូស្កូ

សូមជួយនៅវិគី «ប្លូក»

ថ្ងៃអង្គារ, ខែ​ឧសភា 15th, 2012 by Albeiro Rodas

សូមជួយនៅទំព័រនេះនៅលើវិគី៖ ប្លូក បានបកប្រែពីវិគីអង់គ្លេស។ នេះអ្វីដែលខ្ញុំបានសេសេរនៅថ្ងៃនេះ៖

ប្លុក គឺជាគេហទំព័រមួយ ដែលបង្កើតអាស័យដ្ឋានសេរីនិង មានលក្ខណះងាយស្រួល ដូចជាទនានុប្ឃវត្តិ (សៀវភៅប្រចាំថ្ងៃ) របស់មួយនាក់បោះពុម្ភនៅលើអ៊ីនធឺណេត។ ពាក្យ «ប្លូក»នេះ មកពីភាសាអង់គ្លេសជាពីពាក្យ៖ «វេប» (web) និង «លូក» (log) ទៅជា «វេបលូក» (weblog) ប៉ុន្តែគេបានខ្លីវាជា «ប្លូក» (ភាសាអង់គ្លេស «blog») នៅភាសាខ្មែរ ហៅតែ «ប្លូក» ឬ «គេហទំព័រផ្ទាល់ខ្លួន»។

អ្នកដែលអភិបាលប្លូក មានឈ្មោះ «អ្នកធ្វើប្លូក» ឬ «អ្នកនិពន្ទប្លក» ជាធម្មតាជាបុគ្គលមួយនាក់ តែបានមានអ្នកនិពន្ទច្រើនពងដែរ។

ប្លូកត្រូវមាន បិទប្រកាសដែលអ្នកនិពន្ទបោះពុម្ភរឿយៗ បិទប្រកាសថ្មៃនៅលើប្រកាសទាំងអស់ (លេខទីមួយនៅទំព័រដើមរបស់ប្លូក)។

ពាក្រពត័មាន

ថ្ងៃចន្ទ, ខែ​ឧសភា 14th, 2012 by Albeiro Rodas

ប្រហែលកូនៗមិនយល់ «ពាក្រពត៍មាន»ជាអ្វី

ខ្ញុំនិងពន្យល់៖ វាជានៅភាសាអង្លេស WordPress

ពាក្យពត័មានជាកម្មវិធីរបស់ ហ្គហ្គល ដែលអនុញ្ញាតខ្ញុំបង្កើតប្លូក

ហ្គហ្គលបានបង្កើតពាក្យពត័មាន សំរាប់អ្នកនិពន្ទ អ្នកការសែត និងបុគ្គលដែល ធ្វើការច្រើនជាមួយពត័មានដែរ។ មានប្រហែល៦០លាននាក់នៅពិភកលោកនេះ ដែលប្រើប្រាស ពាក្រពត័មាន និងប្រហែល១០០នាក់នោះនៅក្នុងប្រទេសកម្ភុជា។

ទឹកជំនន់នៅប្រទេសប៉ាគីស្ថានឆ្នាំ២០១០

ថ្ងៃសុក្រ, ខែសីហា 27th, 2010 by tulapov

Pakistan flood damage 2010

មានទឹកជំនន់ ថ្មីមួយបានកើត មានឡើង នៅ ភាគខាងកើត​នៃប្រទេស​ ប៉ាគីស្ថាន ហើយ មានប្រជាជន ជាង មួយ លាន ធ្វើការភៀស​ខ្លួន ដើម្បី រកទី​សុវិត្ថិភាព   ។ ព្រឹត្ដិការណ៏ នេះ បានកើត ឡើង នៅថ្ងៃ ទី ២៦ ខែ សីហា ឆ្នាំ ២០១០  ហើយ គ្រោះមហន្ដរាយ កាន់តែ មានផល ប៉ះទង្គិច ធ្ងន់ធ្ងរ ៗ ឡើង រហូត មកទល់ ថ្ងៃនេះ ។  បើតាម សេចក្ដី រាយការណ៏ របស់ មន្ដ្រី របស់អង្គការសហប្រជាជាតិ  បានអោយដឹង ថា   ទឹកជំនន់ នោះ បានធ្វើ អោយ មាន មនុស្សជា ច្រើន ត្រូវប្រឈមមុខ នឹង ការចាក់ ចេញពីផ្ទះ របស់ពួកគេ  នៅក្នុង ខេត្ដ ស៊ីន  នៅតាម បណ្ដោយ មាត់ទន្លេ ស្វូឡិន  អ៊ីនដាស ។

អាជ្ញាធម៌ ប៉ាគីស្ថាន បានបញ្ជា អោយ ប្រជាជន ដែលរស់នៅតំបន់នោះ ត្រូវចាក់ចេញ  ផ្ទះរបស់ពួកគេ បន្ទាប់ពី មានការកើនឡើង នៃ កំពស់ទឹក របស់ទន្លេ ដែលធ្វើ អោយ ទំនប់ទឹក មិនអាចការពារ បាន។​ ប្រជាជនដែលរស់នៅ តំបន់នោះ ជា ១០ ពាន់នាក់ ត្រូវបានភៀសខ្លួន កាល់ពីថ្ងៃអង្គារកន្លងទៅនេះ ។ អានបន្ត »